Cập nhật quan trọng: Thị trường đang biến động mạnh

Chúng tôi tin rằng bạn đã được cập nhật về tình hình căng thẳng hiện tại liên quan đến các yếu tố địa chính trị từ Đông Âu. Chúng tôi nhận thấy mức biến động đang gia tăng và thanh khoản bị sụt giảm trên nhiều thị trường. Xin lưu ý rằng, trong thời điểm này, một số thị trường có thể trải qua khoảng trống giá ngoài ý muốn và chênh lệch bị giãn rộng. Giá của chúng tôi sẽ vẫn ổn định và bạn vẫn có thể khớp lệnh. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực giữ cho chênh lệch cạnh tranh nhất có thể ngay cả trong hoàn cảnh như thế này. Ngoài ra, với tình hình biến động của ngày hôm nay, xin lưu ý rằng một số tài sản nhất định có thể bị tạm dừng giao dịch trên thị trường bên ngoài trong một khoảng thời gian, hạn chế khả năng khớp lệnh các công cụ của chúng tôi vào thời điểm này. Một số loại tiền tệ của các khu vực liên quan cũng có thể bị ảnh hưởng và các chỉ số toàn cầu có thể bị tạm dừng giao dịch. Cuối cùng, xin lưu ý rằng USDRUB hiện đang ở chế độ chỉ đóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *